Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17661
Title: Вплив екструдування на показники якості кормової суміші
Authors: Шаповаленко, Олег Іванович
Тракало, Тетяна Олександрівна
Улянич, Іван Федорович
Keywords: сировина
екструдування
корм
raw materials
food
extruding
кафедра технології зберігання і переробки зерна
Issue Date: 2014
Citation: Шаповаленко, О. І. Вплив екструдування на показники якості кормової суміші / О. І. Шаповаленко, Т. О. Тракало, І. Ф. Ульянич / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 100.
Abstract: При виробництві кормів для сільськогосподарських тварин і птиці велике значення має волого-теплове оброблення сировини. Одним з видів волого-теплового оброблення сировини при виробництві кормів є екструдування, яке дозволяє за короткий проміжок часу нагріти обробляєму сировину до температури 130 - 150°С. При цьому відбувається збільшення в екструдаті декстринів і підвищується ступінь його клейстеризації, що підвищує кормову цінність продукту. Також відбувається знищення патогенної мікрофлори продукту. При екструдуванні зерна ячменю, вологістю 13,0 % на загальну масу, який не був розмелений, спостерігалась нестабільна робота екструдера. Тому доцільним було підвищення вологості зерна за рахунок його зволожування водою або введення до складу, що екструдується, овочевої сировини. Це дозволило довести вологість кормової суміші до показника, при якому відбувається стабільна робота екструдера. Подрібнення зернової сировини на дробарці з діаметром отворів 6,0 мм і наступним зволоженням кормової суміші овочевою сировиною дозволило стабілізувати роботу екструдера і покращити показники якості екструдату. В той же час спостерігалося зниження кількості вітамінів в екструдованій кормовій суміші із зернової та овочевої сировини. The production of feed for livestock and poultry great importance to wet-heat treatment of raw materials. One type of moisture heat treatment of raw materials in the manufacture of feed is extrusion, which allows a short time to heat up to a temperature of raw obroblyayemu 130 - 150 ° C. This results in an increase in extrudate dextrins and increases its degree kleysteryzatsiyi that increases feed value of the product. There is destruction of pathogenic microorganisms product. In extrusion of barley, 13.0% of humidity on the total weight, which was not mealy, observed unstable work extruder. Therefore, it seems reasonable increase grain moisture due to its humidification water or the introduction of composition, extruded, raw materials. It proves humidity feed mixture to a value at which the stable operation of the extruder. Flowing grain raw material to mill with a diameter of 6.0 mm holes and subsequent moisture feedstuffs raw materials allowed to stabilize work extruder and the extrudate improve your Quality Scores. At the same time there was reduction of vitamins in extruded feed mixtures with grain and vegetable raw materials.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17661
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
092.pdf928.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.