Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17793
Title: Особливість отримання харчового сиропу підвищеної біологічної цінності із цукрових буряків
Other Titles: Feature obtain food syrup increased biological value of sugar beet
Authors: Сизоненко, Оксана Ивановна
Крапивницкая, Ирина Алексеевна
Карпович, Инна Витальевна
Sizonenko, Oksana
Krapivnitska, Iryna
Karpovich, Inna
Keywords: біологічна цінність
цукровий буряк
харчовий сироп
биологическая ценность
пищевой сироп
сахарная свекла
biological value
sugar beet
food syrup
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2014
Citation: Сизоненко, О. І. Особливість отриманння харчового сиропу підвищеної біологічної цінності із цукрових буряків / О. І. Сизоненко, І. О. Крапивницька, І. В. Карпович // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 143.
Abstract: Традиційною сировиною для виробництва цукру в Україні є цукрові буряки. Асортимент продукції бурякоцукрового виробництва спрямований на випуск цукру-піску, цукру-рафінаду, рідкого цукру, де основною речовиною є сахароза. Всі речовини, які екстрагуються із цукрових буряків, вважаються шкідливими щодо отримання сахарози і їх за прийнятою термінологією відносять до нецукрів.Традиционным сырьем для производства сахара в Украине сахарная свекла. Ассортимент продукции свеклосахарного производства направлен на выпуск сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого сахара, где основным веществом является сахароза. все вещества, которые экстрагируют из сахарной свеклы, считаются вредными по получения сахарозы и их по принятой терминологии относят к нецукрив.The traditional raw material for sugar production in Ukraine is sugar beets. The product range is aimed at the production of beet sugar output sugar, refined sugar, liquid sugar, where the main substance is sucrose. everyone substances extracted from sugar beets, considered harmful regarding sucrose receiving them by common terminology referred to netsukriv.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17793
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.