Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17796
Title: Дослідження ефективності очисної дії реагентів в нанорозмірному стані в процесі попередньої дефекації дифузійного соку
Authors: Пушанко, Микола Миколайович
Олішевський, Валентин Вікторович
Маринін, Андрій Іванович
Захаревич, Валерій Болеславович
Keywords: реагенти
дефекація
білий цукор
reagents
defecation
white sugar
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
кафедра технології цукру і підготовки води
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2014
Citation: Дослідження ефективності очисної дії реагентів в нанорозмірному стані в процесі попередньої дефекації дифузійного соку / Н. М. Пушанко, В. В. Олішевський, А. І. Маринін, В. Б. Захаревич // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 140.
Abstract: Формування якісних показників білого цукру залежить в першу чергу від якості сировини (цукрових буряків), яка в свою чергу суттєво впливає на перебіг технологічних процесів в екстракційному, сокоочисному відділеннях та на станції кристалізації. Особливістю одержання цукру з бурякової сировини є протікання технологічних процесів в багатокомпонентних розчинах в присутності комплексу нецукрів, як тих, що надійшли в складі дифузійного соку, так і тих, що утворились уже на технологічному верстаті заводу. Formation of white sugar quality indicators depends primarily on as a raw material (sugar beet), which in turn significantly affect the course processes of extraction, juice purification offices and at the station crystallization. Feature of obtaining sugar from beet raw materials are leaking processes in multicomponent solutions in the presence of complex netsukriv as those received as part juice and those from already at the technological machine factory.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17796
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.