Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17827
Title: Застосування пароконденсаційної кавітації для освітлення яблучного соку
Other Titles: Application of cavitation parokondensatsiynoyi lighting apple juice
Authors: Жеплінська, Марія Михайлівна
Бессараб, Олександр Семенович
Пацуков, Вадим
Копиленко, Анатолій Васильович
Bessarab, Alexander
Zheplinska, Mariia
Patsukov, Vadim
Kopylenko, Anatoliy
Keywords: яблучний сік
кавітація
пароконденсація
яблочный сок
кавитация
пароконденсация
apple juice
cavitation
parokondensatsiya
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра технології консервування
Issue Date: 2014
Citation: Застосування пароконденсаційної кавітації для освітлення яблучного соку / М. М. Жеплінська, О. С. Бессараб, А. В. Копиленко та ін. // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 157.
Abstract: Існує багато способів освітлення соків, серед яких найчастіше використовують спосіб з додаванням ферментних препаратів. Як альтернатива нами досліджувалась можливість застосувати для освітлення соків, зокрема яблучного, пароконденсаційну кавітацію.Существует много способов освещения соков, среди которых чаще всего используют способ с добавлением ферментных препаратов. Как альтернатива нами исследовалась возможность применить для освещения соков, в частности яблочного, пароконденсацийну кавитацию.There are many ways to light juices, including the most commonly used way with the addition of enzyme preparations. Alternatively Us studied the applicability of lighting juices, including apple, parokondensatsiynu cavitation.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17827
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149.pdf958.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.