Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17915
Title: Сучасні тенденції та перспективи виробництва м'ясних і м'ясомістких продуктів
Authors: Пасічний, Василь Миколайович
Ястреба, Юлія Анатоліївна
Keywords: напівфабрикати
амінокислоти
м'ясопродукти
convenience foods
amino acids
meat products
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2014
Citation: Пасічний, В. М. Сучасні тенденції та перспективи виробництва м'ясних і м'ясомістких продуктів / В. М. Пасічний, Ю. А. Ястреба // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 212.
Abstract: Дефіцит повноцінних білків тваринного походження в раціоні харчування населення зумовив інтенсивний розвиток нових тенденцій у технології м'ясопродуктів, що полягають в оптимальному комбінуванні м'ясних і не м'ясних білоквмісних напівфабрикатів, з метою отримання високоякісних, збалансованих за біологічною цінністю продуктів харчування. Deficiency of valuable animal protein in the diet population has led to intensive development of new trends in meat technology, what is the optimum combination of meat and not meat bilokvmisnyh intermediate products, in order to obtain high-quality, balanced on biological value of foods.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17915
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203.pdf922.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.