Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18058
Title: Нова класифікація морозива
Authors: Поліщук, Галина Євгеніївна
Keywords: сировина
цукор
морозиво
ice cream
sugar
raw
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2014
Citation: Поліщук, Г. Є. Нова класифікація морозива / Г. Є. Поліщук // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 299.
Abstract: Ознаками сучасних класифікацій морозива є: вид сировини та її вміст, спосіб одержання, вміст жиру, оформлення поверхні; вид фасування та ін. Дисперсійним середовищем морозива та сумішей є вода, яка знаходиться у морозиві у вільному та зв'язаному стані за загального вмісту в продукті у межах від 58 до 75 %. За порівняння співвідношення між міцно- та слабозв'язаною водою, а також їхнім загальним вмістом, віднесеним до маси цукрів і біополімерів у сумішах морозива різних видів, автором встановлено суттєвий вплив сильнозв'язаної води на його фізико-хімічні властивості через те, що вона не є розчинником цукрів і не виморожується разом із ними. Signs modern classifications of ice cream are: type of raw material and its content, method receiving, fat content, design surface; type of packaging and so on. Dispersion medium and cream mixture is water that is in ice cream in the free and bound for the total content in the product in the range of 58 to 75%. By comparing the ratio between mitsno- and weakly bound water and their total content, referred to the weight of sugars and biopolymers in mixtures of different types of ice cream, the author found a significant impact sylnozv'yazanoyi water on its physical and chemical properties due to the fact that it is not solvent sugars and not vymorozhuyetsya with them.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18058
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
288.pdf845.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.