Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18085
Title: Багатошарові пакувальні матеріали у лініях харчових виробництв
Authors: Костюк, Володимир Степанович
Костюк, Євген Володимирович
Keywords: герметизація
поліетилен
пакувальні матеріали
sealing
polythene
packaging
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2014
Citation: Костюк, В. С. Багатошарові пакувальні матеріали у лініях харчових виробництв / В. С. Костюк, Є. В. Костюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 346.
Abstract: Багатошарові пакувальні матеріали з'явилися з 60-х років минулого століття, але і сьогодні темпи їх промислового використання у виробництві і впровадження нових видів стабільно зростають (близько 5% у рік). Різноманітність можливих складових компонентів матеріалів досить велика, і властивості, що надаються підбором компонентів багатошаровому матеріалу можна досягнути різними шляхами чим задовільнити будь-які вимоги продукту і виробника. Завдяки цьому вони знаходять широке використання для фасування і пакування великого спектру продуктів. Multilayer packaging materials were from the 60s of last century, but now the pace of their industrial use in the production and implementation new species increases steadily (about 5% per year). A variety of possible constituents of materials is large enough, and properties provided by selection of components multilayer materials can be achieved by various ways than satisfy any requirements of the product and the manufacturer. Through this They are widely use for packaging and packaging wide range of products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18085
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333.pdf931.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.