Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18204
Title: Визначення оптимальної геометрії робочих органів та режимів замісу хлібного тіста
Authors: Чепелюк, Олена Олександрівна
Шпак, Максим Сергійович
Keywords: хлібне тісто
напівфабрикати
режими замісу
modes of kneading
bread dough semis
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Чепелюк, О. О. Визначення оптимальної геометрії робочих органів та режимів замісу хлібного тіста / О. О. Чепелюк, М. С. Шпак // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 410.
Abstract: Заміс тіста є однією з найважливіших стадій, від якого безпосередньо залежить якість готових виробів. Доцільно розглядати кожну стадію замісу окремо, оскільки вони суттєво відрізняються як тривалістю, так і механізмом проведення. Метою замісу є отримання однорідної масу тіста з певними структурно-механічними властивостями. При замісі одночасно протікають фізико-механічні та колоїдні процеси, які взаємно впливають один на одного. Kneading the dough is one of the most important stages, which depends quality of finished products. It is advisable to consider every stage of mixing separately because they differ significantly as duration and mechanism of implementation. The purpose of mixing is a homogeneous mass of dough with certain structural and mechanical properties. In batch simultaneously occurring physical, mechanical and colloidal processes that mutually affect each other.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18204
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393.pdf954.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.