Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18240
Title: Визначення якості технологічних процесів та технічного рівня обладнання
Authors: Гуць, Віктор Степанович
Губеня, Олексій Олександрович
Keywords: визначення якості
технологічні процеси
обладнання
definition of quality
processes
equipment
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Гуць, В. С. Визначення якості технологічних процесів та технічного рівня обладнання / В. С. Гуць, О. О. Губеня // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — К., 2014. – С. 39-40.
Abstract: Для визначення ефективності роботи технологічного обладнання, термінів проведення планово-профілактичного обслуговування, визначення якості технологічних процесів не існує науково обґрунтованих методів. Часто не враховуються якісні параметри процесів при їх оптимізації. Пропонується оцінювати і прогнозувати ефективність роботи технологічного обладнання і якість процесів на підставі порівняння показників якості кінцевого продукту. There are no scientifically sound methods for determining the efficiency of technological equipment, the timing of scheduled maintenance, determining the quality of technological processes. Often, the quality parameters of processes are not taken into account in their optimization. It is proposed to evaluate and predict the efficiency of process equipment and process quality based on the comparison of the quality of the final product.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18240
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf153.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.