Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18411
Title: Perfection of equipment for improvement of dough semi finished
Other Titles: Удосконалення обладнання для приготування тістових напівфабрикатів
Authors: Kravchenko, Alexander
Telychkun, Volodymyr
Telychkun, Yuliia
Кравченко, Олександр Іванович
Теличкун, Володимир Іванович
Теличкун, Юлія Станіславівна
Keywords: замес
тесто
экструзия
заміс
тісто
екструзія
mixing
dough
extrusion
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Kravchenko, O. I. Perfection of equipment for improvement of dough semi finished / O. І. Kravchenko, Yu. S. Telychkun, V. I. Telychkun // Ukrainian Journal of Food Science. – 2014. – Vol. 2, Is. 1. – P. 81-88.
Abstract: Необхідність комплексного удосконалення процесу виробництва хлібобулочних виробів випливає з широкого використання ручної праці, громіздкого обладнання при традиційному способі виробництва. Конструкція змішувально-бродильно-формувального агрегату дозволяє об'єднати процеси безперервного інтенсивного замішування тіста, бродіння та формування розрихлених тістових заготовок безпосередньо на під хлібопекарської печі. Агрегат забезпечує скорочення машино-апаратурної схеми і знижує витрати на експлуатацію обладнання. В'язкість газонаповненого тіста лінійно знижується зі збільшенням витрат питомої роботи і швидкості зсуву, через послаблення взаємодії між частинками тіста. Необходимость комплексного совершенствования процесса производства хлебобулочных изделий следует из широкого использования ручного труда, громоздкого оборудования при традиционном способе производства. Конструкция смесительно-бродильно-формовочного агрегата позволяет объединить процессы непрерывного интенсивного замеса теста, брожения и формирования разрыхленных тестовых заготовок непосредственно на под хлебопекарной печи. Агрегат обеспечивает сокращение машино-аппаратурной схемы и снижает затраты на эксплуатацию оборудования. Вязкость газонаполненного теста линейно снижается с увеличением расхода удельной работы и скорости сдвига, через ослабление взаимодействия между частицами теста. Отримана залежність зміни крутного моменту від тривалості замішування, характеризує механізм утворення тіста і дає можливість контролювати режимні параметри процесу замісу. The necessity of complex perfection of process of production of rusk warest comes up from the traditional method of production, wide usage of hand labour and bulky equipment. Design of mixing-fermentation-forming unit, which allows to combine the processes of continuous intensive dough mixing, aerated dough pieces fermentation and formation directly to the baking plate. The unit provides a reduction in car-hardware circuits and reduces the cost to operate the equipment. Viscosity of the dough is decreasing while the intensity of machining is increasing due to the weakening of connections between the particles of the dough.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18411
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koipemd.pdf4.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.