Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18433
Title: Імуномодуляторні властивості абзимів молока
Authors: Пекло, Анастасія
Лич (Ткаченко), Інна Валентинівна
Карпов, Олександр Вікторович
Keywords: абзими
молоко
імуномодуляторні властивості
Abzyme
immunomodulatory properties
milk
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2014
Citation: Пекло, А. О. Імуномодуляторні властивості абзимів молока / А. О. Пекло, І. В. Лич, О. В. Карпов // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 497.
Abstract: Вивчення імуноглобулінів, які володіють власною каталітичною (абзимною) активністю є одним із нових напрямків в імунології та біотехнології. Дія каталітичних антитіл багато в чому пов'язана не лише з типом реакцій, які потрібно каталізувати та видом паталогічних процесів, а й з всіма імунними процесами, які відбуваються в організмі. Тому, з впевненістю можна стверджувати про їх ефективність у профілактиці вірусних, бактеріальних та деяких онкологічних захворювань. Study of antibodies that possess catalytic own (abzymnoyu) activity is one of the new trends in the immunology and biotechnology. action catalytic antibodies is largely due not only to the type of reactions that need to be catalyze and type of pathological processes, but also with all immune processes that in the body. Therefore, it is safe to assert their effectiveness in the prevention of viral, bacterial and some cancers diseases.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18433
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
477.pdf988.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.