Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18794
Title: Дослідження систем оплати праці та стимулювання на підприємстві
Authors: Слабко, А.
Драган, Олена Іванівна
Keywords: дослідження систем
оплата праці
стимулювання
research systems
wages
stimulation
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2014
Citation: Слабко, А. Дослідження систем оплати праці та стимулювання на підприємстві / Аліна Слабко, Олена Драган // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 210-211.
Abstract: У ринковій економіці головним фактором стабільного розвитку суспільства є посилення матеріальної зацікавленості працівників у підвищенні результативності діяльності на основі забезпечення тісного взаємозв'язку розмірів доходів працюючих з кількістю і якістю витраченої ними праці. In a market economy the main factor in sustainable development of the society is to increase material incentives in increasing the efficiency of the software based on the close relationship sizes incomes of working with the quantity and quality of labor expended by them.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18794
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119.pdf120.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.