Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1892
Title: Дiлова англiйська мова : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів 6 курсу всiх факультетiв та спеціальностей заочної форми навчання
Authors: Чала, Катерина Михайлівна
Березовська, Ольга Владиславівна
Keywords: методичні вказівки
guidance for the discipline
контрольні роботи
tests
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
кафедра іноземних мов професійного спрямування
Issue Date: 2008
Publisher: РВЦ НУХТ
Citation: Дiлова англійська мова : метод. вказівки до до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів 6 курсу всiх факультетiв та спеціальностей заочної форми навчання / уклад. К. М. Чала, О. В. Березовська. - К. : НУХТ, 2008. - 25 с.
Abstract: Розвиток та поліпшення заочної освіти має важливе значення в сучасних умовах для забезпечення держави висококваліфікованими спеціалістами. Поглиблення та поширення міжнародного співробітництва в різних галузях вимагає в сучасного випускника вищої школи практичного володіння іноземною мовою, що дозволяє своєчасно ознайомитись з новими технологіями та відкриттями в науці і техніці , сприяє встановленню контактів із зарубіжними фірмами та підприємствами. Особливiсть вивчення iноземноi мови при заочнiй формi навчання полягає в тому, що бiльша частина мовного матерiалу повинна пророблятися самостiйно.
Development and improvement of distance education is essential in modern conditions for State of experienced specialists. Deepening and distribution of international cooperation in various fields requires Modern High School graduate practical foreign language, which allows time to get acquainted with new technologies and discoveries in science and technology, promotes establish contacts with foreign firms and enterprises. Peculiarity study inozemnoi zaochniy language in the form of training is that larger part of language material should done by themselves.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1892
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilove english languag.pdf179.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.