Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18935
Title: Соціально-економічний аспект забезпечення продовольчої безпеки
Authors: Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: продовольча безпека
трансформація
соціально-економічний аспект
food safety
transformation
socio-economic aspects
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2014
Citation: Соломка, О. М. Соціально-економічний аспект забезпечення продовольчої безпеки / О. М.Соломка // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 682.
Abstract: Трансформація суспільних відносин, що відбувається в Україні, є складною і суперечливою і вимагає нового цілісного знання про існування індивіда в динамічному соціальному просторі та необхідні засоби соціальної допомоги. Пріоритетними темами аналізу соціально-економічної науки повинні стати соціальний процес, з його стрімкими і неоднозначними змінами, і людина, не тільки як абстрактний суб'єкт цього процесу, а й як конкретний індивідуум у контексті безпосередніх умов його існування. The transformation of social relations is happening in Ukraine is complex and controversial and requires a new holistic knowledge of the existence of the individual in dynamic social space and necessary means of social assistance. The priority themes of the socio- economic science should be social process, with its steep and controversial changes, and the man not only as an abstract process, but as a specific individual in the context of immediate conditions of its existence.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18935
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
658.pdf135.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.