Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18947
Title: Вирішення проблеми утилізації стічних вод, що містять продукти переробки нафти
Authors: Шилофост, Тетяна Олександрівна
Семенова, Олена Іванівна
Бублієнко, Наталія Олександрівна
Keywords: продукти переробки нафти
природоохоронна діяльність
утилізація стічних вод
refined petroleum
environmental protection
recycling of waste water
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Issue Date: 2014
Citation: Шилофост, Т. О. Вирішення проблеми утилізації стічних вод, що містять продукти переробки нафти / Т. О. Шилофост, О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 705.
Abstract: Боротьба із забрудненнями - важливий аспект природоохоронної діяльності людини, тому застосування біотехнології для вирішення таких проблем важливий і перспективний напрямок природоохоронної діяльності. Особливе побоювання в даний час викликає все зростаюче забруднення морів, річок, ґрунту нафтою і нафтопродуктами. Fighting pollution - an important aspect of environmental activities man, so the use of biotechnology to solve such problems and important promising direction of environmental activities. Of particular concern in now is the growing pollution of the seas, rivers, soil, oil and petroleum products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18947
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
682.pdf135.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.