Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19205
Title: Методи забезпечення рентабельності страхових операцій
Authors: Камська, Дар'я
Сілакова, Ганна Віталіївна
Keywords: фінансова система
національне багатство
економічні відносини
financial system
national wealth
economic relationship
кафедра фінансів
Issue Date: 2014
Citation: Камська, Д. Методи забезпечення рентабельності страхових операцій / Дар'я Камська, Ганна Сілакова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 374-375.
Abstract: Страхування є однією з трьох сфер фінансової системи країни і пов'язане з розподілом сукупного суспільного продукту і частини національного багатства. Разом із цим для страхування характерні економічні відносини тільки щодо перерозподілу доходів і нагромаджень, пов'язаних із відшкодуванням матеріальних і інших втрат. Таким чином, страхування пов'язане з рухом грошової форми власності. Insurance is one of the three areas of the financial system and the associated distribution of the gross national product of the national wealth. At the same time to insure economic relationship characteristic only to redistribute income and savings related to the pecuniary and other losses. Thus, the insurance associated with the movement of ownership.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19205
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220.pdf118.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.