Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19632
Title: Удосконалення обліково-аналітичної складової в інформаційній системі забезпечення прогнозування на сучасному виробничому підприємстві
Authors: Темчишина, Юлія Леонідівна
Кравченко, Ірина Йосипівна
Keywords: інформаційна система прогнозування
облікова інформація
прогнозування
forecasting information system
accounting information
forecasting
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2014
Citation: Темчишина, Ю. Л. Удосконалення обліково-аналітичної складової в інформаційній системі забезпечення прогнозування на сучасному виробничому підприємстві / Ю. Л. Темчишина, І. Й. Кравченко // Науковий часопис Національного університету імені М. П. Драгоманова. - К., 2014. – Вип. 26. – С. 57-63.
Abstract: В статті розглядаються проблеми прогнозування діяльності виробничого підприємства в новітньому господарському просторі, де активно діють фактори зовнішнього ризикогенного ринкового середовища та формуються жорсткі вимоги щодо розвитку суб’єктів підприємництва за вектором глобальної конкурентоспроможності та євроінтеграції. Аргументовано доводиться, що процес прогнозування ключових показників-індикаторів розвитку підприємства вимагає створення комплексної інформаційної системи, основним елементом якої є модифікована та інтегрована облікова інформація в поєднанні з сучасною методичною базою планування та прогнозування на підприємстві. The article deals with the problem of forecasting production company in the latest economic space where active external market environment factors and formed stringent requirements for the development of entrepreneurship on the vector of global competitiveness and integration. Have argued that the process of forecasting key indicators-indicators of the enterprise requires a comprehensive information system, the main element of which is a modified and integrated accounting information, combined with modern methodological basis for planning and forecasting company.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19632
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf634.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.