Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19805
Title: Особливості модульної технології освіти технічних вищих навчальних закладах
Authors: Сімурова, Наталія Вячеславівна
Ковальова, Світлана Олександрівна
Мазур, Лариса Михайлівна
Майборода, Олена Іванівна
Keywords: вищі навчальні заклади
технології освіти
universities
technology education
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2015
Citation: Особливості модульної технології освіти технічних вищих навчальних закладах / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Л. М. Мазур та ін. // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 358-360.
Abstract: В технологічному процесі виховання майбутнього інженера завжди чітко представлена керованість освітнього процесу. Це визначає досягнення поставленої перед студентом мети за допомогою різних прикладних і теоретичних методів. Характерною рисою освіти у технічних вишах є двобічність, сумісна діяльність викладача та студента, яка містить сукупність методів проектування й організації процесу навчання, наявність умов для розкриття особистого потенціалу, постійне самовдосконалення навичок і знань майбутнього фахівця. In the technological process of education of future engineers always clearly presented control of the educational process. This determines the student to achieve the goal through a variety of applied and theoretical methods. A characteristic feature of education in technical universities are dvobichnist compatible activities of teacher and student, which contains a set of methods and design of the learning process, the conditions for disclosure of personal potential, continuous self-improvement skills and knowledge of future specialists.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19805
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf109.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.