Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20064
Title: «Енергозберігаючі кишені» як засіб безпеки та збереження енергоресурсів у готелях
Other Titles: "Energy-pocket" as a means of safety and energy deals
Authors: Кравченко, Антоніна Іванівна
Дзюндзя, О. В.
Антоненко, Артем Васильович
Kravchenko, Antonina
Dzyundzya, O.
Antonenko, Artem
Keywords: енергоресурси
модернізація
готелі
энергоресурсы
гостиницы
модернизация
energy
modernization
hotels
кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу
Issue Date: 2015
Citation: Кравченко, А. І. «Енергозберігаючі кишені» як засіб безпеки та збереження енергоресурсів у готелях / А. І. Кравченко, А. В. Антоненко, О. В. Дзюндзя // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 215-216.
Abstract: Технології в галузі гостинності розвиваються дуже стрімко, така тенденція спостерігається у зв’язку з тим, що перед підприємствами готельного господарства поставлено завдання: запросити більше відвідувачів і зробити їх постійними гостями. Здійснити це без інноваційних рішень абсолютно неможливо. Модернізація технологій в готельному господарстві дає позитивні результати -раціональне використання часу та енергії, що безпосередньо впливає на збереження коштів готелів. Технологии в области гостеприимства развиваются очень стремительно, такая тенденция наблюдается в связи с тем, что перед предприятиями гостиничного хозяйства поставлена задача: пригласить больше посетителей и сделать их постоянными гостями. Осуществить это без инновационных решений совершенно невозможно. Модернизация технологий в гостиничном хозяйстве дает положительные результаты - рациональное использование времени и энергии, что напрямую влияет на сохранение средств отелей. Technology in the hospitality industry are developing very rapidly, this trend due to the fact that the enterprises hotel industry task: to invite more visitors and make them permanent guests. To accomplish this without innovative solutions quite impossible. Upgrading technology in the hotel industry gives positive results - efficient use of time and energy that directly affects the cost savings of hotels.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20064
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
111.pdf120.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.