Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20203
Title: «Їстівна» плівка як необхідна складова хлібобулочних виробів для продовження свіжості
Authors: Шульга, Оксана Сергіївна
Чорна, Анастасія Іванівна
Арсеньєва, Лариса Юріївна
Keywords: хлібобулочний виріб
плівка
свіжість хліба
bakery products
film
fresh bread
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2015
Citation: Шульга, О. С. «Їстівна» плівка як необхідна складова хлібобулочних виробів для подовження свіжості / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХI Науково-практичної конференції молодих вчених. – К. : НУХТ, 2015 - С. 13-15.
Abstract: Основним плівкоутворюючим компонентом було обрано крохмаль, що обумовлено його властивостями: нетоксичністю, гідрофільністю, сумісністю з природними та синтетичними речовинами. Допоміжними компонентами було обрано воду, гліцерин та еламін. Так як крохмаль є типовою гідрофільною речовиною і може містити 30-40 % зв’язаної вологи, то найбільш доступним і поширеним пластифікатором крохмалю є вода. Як пластифікатор використовували гліцерин, що ґрунтується на його здатності, завдяки підвищенню спіральної структури, крохмалю уповільнювати процеси ретроградації амілози, які призводять до погіршення якісних показників плівки під час її зберігання. Основним плівкоутворюючим компонентом було обрано крохмаль, що обумовлено його властивостями: нетоксичністю, гідрофільністю, сумісністю з природними та синтетичними речовинами. Допоміжними компонентами було обрано воду, гліцерин та еламін. Так як крохмаль є типовою гідрофільною речовиною і може містити 30-40 % зв’язаної вологи, то найбільш доступним і поширеним пластифікатором крохмалю є вода. Як пластифікатор використовували гліцерин, що ґрунтується на його здатності, завдяки підвищенню спіральної структури, крохмалю уповільнювати процеси ретроградації амілози, які призводять до погіршення якісних показників плівки під час її зберігання. The main film-forming component was selected starch, due to its characteristics: non-toxic, hydrophilic, compatibility with natural and synthetic substances. Auxiliary components was chosen water, glycerol and elamin. Since starch is typical hydrophilic substance and may contain 30-40% bound moisture, the most affordable and common plasticizer starch is water. As a plasticizer used glycerin based on its capacity by increasing spiral structure, starch amylose retrohradatsiyi slow processes that lead to the deterioration of quality indicators films during storage.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20203
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf168.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.