Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2041
Title: Англійська мова: Методичні вказівки до практичних занять для студентів І-ІІ курсів спец. 7.050100 «Облік і аудит» напряму «Економіка і підприємництво» денної та заочної форми навчання
Authors: Авраменко, Ольга Петрівна
Березовська, Ольга Владиславівна
Шапран, Людмила Юліївна
Остапченко, Наталія Миколаївна
Куниця, Людмила Іванівна
Ревуцька, Ганна Олександрівна
Keywords: бухгалтерський облік
фінансова звітність
баланс
прибутки
втрати
accounting
working capital
financial reporting
balance sheet
income
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2003
Citation: Англійська мова : метод. вказівки до практ. занять для студ. II—III курсів спец. 6.050100 "Облік і аудит" напряму "Економіка і підприємництво" ден. та заоч. форм навч. / О. П. Авраменко, О. В. Березовська, Л. Ю. Шапран, Н. М. Остапченко, Л. I. Куниця, Г. О. Ревуцька. — К. : НУХТ, 2003. — 52 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції студентів в професійній сфері в усних продуктивних видах діяльності (говоріння) та у процесі писемної продуктивної діяльності (письмо) на матеріалі оригінальних текстів професійної тематики (облік і аудит).
Methodological materials are aimed at developing students’ communicative language competences in occupational domain in oral production (speaking) and in written production (writing) using original business and professional texts (accounting and audit).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/jspui/handle/123456789/2041
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6169.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.