Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20452
Title: Дослідження впливу конвективно-інфрачервого сушіння на зміну характеристик білкових препаратів тваринного і рослинного походження
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Страшинський, Ігор Мирославович
Стрельченко, Людмила Василівна
Коломієць, Роман Анатолійович
Keywords: м’ясні продукти
сушіння
білкові препарати
meat products
drying
protein preparations
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Дослідження впливу конвективно-інфрачервого сушіння на зміну характеристик білкових препаратів тваринного і рослинного походження / І. В. Дубковецький, І. М. Страшинський, Л. В.Стрельченко, Р. А. Коломієць, // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2015. – Вип. 1 (89), Т. 2. - С. 55–61.
Abstract: В даній статті наведені дані про розроблення оптимального способу сушіння рослинних та тваринних білків, які в подальшому передбачено використовувати в складі комбінованих функціонально-технологічних сумішей (ФТС) на основі білоквмісних наповнювачів для м’ясних і м’ясомістких продуктів. This article provides information about the development of the optimal method of drying vegetable and animal proteins, which are further expected to be used in the combined functional and technological mixtures (FCS) based on bloksma fillers for meat and m ASALA products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20452
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Study of the effect of convective.pdf6.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.