Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2058
Title: Спиртова галузь України на шляху до інноваційного розвитку
Authors: Українець, Анатолій Іванович
Хомічак, Любомир Михайлович
Шиян, Петро Леонідович
Олійнічук, Сергій Тимофійович
Keywords: енерго- ресурсозаощаджуючі технології
біоетанол
моторні палива
високооктанова кисневмісна добавка до бензинів
дифузійний сок
resources and energy-saving technologies
bioethanol
motor fuel
high-octane oxygen contain additive to gasolines
biogas
secondary juice obtained from skins extraction
біогаз
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2007
Citation: Спиртова галузь України на шляху до інноваційного розвитку / А. І. Українець, Л. М. Хомічак, П. Л. Шиян, С. Т. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 12. - С. 16-19.
Abstract: Розглянуті шляхи розвитку спиртової галузі України - науково-технічне оновлення виробництва, впровадження інноваційних ресурсо- і енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій, зниження собівартості, підвищення якості, освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції, в тому числі і паливного етанолу (біоетанолу).
Ways of development spirit industry of Ukraine - scientific and technical updating of manufacture, introduction innovative resources and energy-saving, ecologically safe technologies, decrease in the cost price, improvement of quality, development of new competitive kinds of production, including fuel ethanol (bioethanol) are considered.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2058
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf136.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.