DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20759

Название: Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери
Другие названия: The study of the dynamics of minimax control and monitoring temperature baking chamber
Авторы: Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Слєзенко, А. М.
Lobok, Alexey
Goncharenko, Boris
Slyezenko, A.
Ключевые слова: оптимізаційна задача
лінійна n-вимірна динамічна система
пекарна камера
температурний режим
мінімаксне керування
область припустимих збурень
еліпсоїд мінімального об’єму
якість перехідного процесу
оптимизационная задача
линейная n-мерная динамическая система
пекарная камера
температурный режим
минимаксное управления
область допустимых возмущений
эллипсоид минимального объема
качество переходного процесса
optimization problems
linear n-dimensional dynamic system
baking chamber
temperature control
minimax control
quality of the transition process
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2015
Библиографическое описание: Гончаренко, Б. М. Дослідження динаміки мінімаксного керування і спостереження температурного режиму пекарної камери / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, А. М. Слєзенко // Наукові праці НУХТ. – К.: НУХТ, 2015. - Т. 21, № 2. – С. 7–14.
Краткий осмотр (реферат): Здійснений аналіз динаміки перехідних процесів оптимальних керувань, станів системи x(t), спостережень y(t) і оптимальних оцінок (оцінена якість роботи мінімаксного фільтра Калмана-Бюсі). Досліджена оптимальна область припустимих збурень. Доведено, що синтезоване оптимальне керування має додатковий запас стійкості, більший від розрахованого. Проведенный анализ динамики переходных процессов оптимальных управлений, состояний системы x(t), наблюдений y(t) и оптимальных оценок (оценено качество работы минимаксного фильтра Калмана-Бюси). Исследована оптимальная область допустимых возмущений. Доказано, что синтезированное оптимальное управление имеет дополнительный запас устойчивости, больше от рассчитанного. The analysis of the dynamics of transients optimal control, system states x(t), observation y(t) and optimal estimates (assessed quality of minimax-Byusi Kalman filter). The optimal region of admissible perturbations. Proved that the synthesized optimal control has the added safety factor greater than calculated.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20759
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
128.pdf8,88 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback