Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20868
Title: Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання
Authors: Тур, Олеся Василівна
Keywords: ринок мінеральної води
mineral water market
виробництво та види вод
production and water types
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2013
Citation: Тур, О. В. Ринок мінеральної води в Україні: виробництво та споживання / О. В. Тур // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – С. 163–165.
Abstract: Проаналізовано тенденції і трансформації на ринку мінеральних вод України, зокрема: динаміку підприємств і обсяги виробництва води за її видами; зрушення та сезонні коливання у темпах її видобування і розливу. Досліджено особливості й динаміку споживання води в Україні за регіонами та на душу населення у розрізі її видів, розкрито причини регіональних відмінностей та встановлено ключові чинники споживчого вибору, розроблено пропозиції, спрямовані на гармонізацію обсягів споживання різних видів води з урахуванням європейських норм, тенденцій і традицій. Analysis of trends and transformations in the mineral water market of Ukraine: business dynamics and production of water for its species, seasonal changes and fluctuations in the rates of extraction and bottling. The features and dynamics of water consumption in Ukraine by region and per capita in terms of species, reveals the causes of regional differences and set the key factors in consumer choice, developed proposals for the harmonization of consumption of different types of water based on European standards, trends and traditions.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20868
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TENDENTSIYI_.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.