Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20991
Title: Бюджетна система
Authors: Говорушко, Тамара Андріївна
Гнатенко, Олена Андріївна
Обушна, Наталія Іванівна
Ситник, Інна Петрівна
Еш, Світлана Миколаївна
Багацька, Катерина Володимирівна
Климаш, Наталія Іванівна
Лановська, Галина Іванівна
Стецюк, Володимир Михайлович
Гудзь, Юрій Федорович
Сілакова, Ганна Віталіївна
Дем'яненко, Інна Вікторівна
Keywords: бюджет
система
бюджетний устрій
budget structure
budget
system
кафедра фінансів
Issue Date: 2014
Citation: Бюджетна система : навч. посіб. / Н. І. Климаш, К. В. Багацька, І. В. Дем'яненко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. - Львів : "Магнолія 2006", 2014. - 296 с.
Abstract: У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури, бюджету як основного фінансового плану держави і його фінансування, міжбюджетних відносин, системи доходів і видатків бюджету, державних запозичень і державного боргу в системі управління єдиним казначейським рахунком. Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про бюджетну систему країни. In the book revealed the theory and practice of forming the budget system. The content of the manual corresponds to the program of the course "budget system" for students training direction 6.030508 "Finance and Credit" that allows students to form the current knowledge of the nature of the budgetary system, its functions, structure, budget as the main state financial plan and its financing, intergovernmental relations , system revenues and expenditures, government borrowing and public debt in the management of a single treasury account. The manual will be useful to teachers, graduate students and anyone who wants a professional to know everything about the country's budget system.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20991
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
buget system.pdf4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.