Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21205
Title: Контроль якості результатів навчання як складова вдосконалення методики викладання іноземних мов для майбутніх фахівців
Other Titles: Quality control of learning outcomes as part of improving methods of teaching foreign languages for future professionals
Authors: Березовська, Ольга Владиславівна
Berezovska, Olga
Keywords: кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
результати
фахівці
специалисты
результаты
results
specialists
Issue Date: 2015
Citation: Березовська, О. В. Контроль якості результатів навчання як складова вдосконалення методики викладання іноземних мов для майбутніх фахівців / О. В. Березовська // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 134-135.
Abstract: У сучасній освіті поліпшення якості підготовки спеціалістів може бути забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання, але і надійним зворотнім зв’язком, який реалізується через навчальну, творчу та практичну діяльність студентів. В современном образовании улучшения качества подготовки специалистов может быть обеспечено не только существенным усовершенствованием методов обучения, но и надежным обратной связью, который реализуется через учебную, творческую и практическую деятельность студентов. In modern education, improve quality of training can be provided not only a significant improvement of teaching methods, but also reliable feedback that is realized through educational, creative and practical activities of students.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21205
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71.pdf115.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.