Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21254
Title: Магнітна сепарація сипких продуктів в лініях фасування
Other Titles: Magnetic separation of bulk products in packaging lines
Authors: Юхно, Михайло Іванович
Ковальов, Олександр Іванович
Костін, Володимир Борисович
Kostin, Vladimir
Yuhno, Mikhail
Kovalev, Alexander
Keywords: сипкі продукти
фасування
магнітна сепарація
фасовки
магнитная сепарация
сыпучие продукты
bulk products
packaging
magnetic separation
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2013
Citation: Юхно, М. І. Магнітна сепарація сипких продуктів в лініях фасування / М. І. Юхно, В. Б. Костін, О. І. Ковальов // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали II Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 11 вересня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – С. 91-93.
Abstract: При виробництві продуктів харчування важливою технологічною операцією є видалення феромагнітних домішок із сировини. Для їх видалення використовують різноманітні пристрої магнітної сепарації. Окремий клас таких пристроїв, які відрізняються тим, що їх основою є обертові магнітні системи, а саме роторні магнітні сепаратори, завдяки простоти та високій надійності, одержали найбільш широке застосування. При производстве продуктов питания важной технологической операцией является удаление ферромагнитных примесей из сырья. Для их удаления используют различные устройства магнитной сепарации. Отдельный класс таких устройств, которые отличаются тем, что их основой является вращающиеся магнитные системы, а именно роторные магнитные сепараторы, благодаря простоте и высокой надежности, получили наиболее широкое применение. In the production of food an important technological operation is to remove impurities from ferromagnetic materials. To remove them use different device magnetic separation. A separate class of devices, which are different in that their basis is the rotating magnetic systems, namely rotary magnetic separators, due to simplicity and high reliability, received the widest application.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21254
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.