Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21331
Title: Технологічна лінія для виробництва пектиновмісних паст
Authors: Чепелюк, Олена Олександрівна
Сухенко, Юрій Григорович
Бородіна, В. М.
Мудрик, А. А.
Keywords: рослинна сировина
пектиновмісні пасти
гідроліз речовин
екстрагування речовин
vegetable raw materials
pectin containing paste
hydrolysis of substances
extractable substances
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Технологічна лінія для виробництва пектиновмісних паст / О. О. Чепелюк, Ю. Г. Сухенко, В. М. Бородіна, А. А. Мудрик // Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2012. – С. 90-91.
Abstract: Сучасні пектинові виробництва централізовані, що віддаляє їх від сировинних джерел, впливає на якість і собівартість продукції. Сам процес виробництва чистих пектинів, паст, джемів тощо є досить трудомістким. Він включає багато стадій, в залежності від виду, якості і способів підготовки сировини і її переробки, починаючи від заготівельних і закінчуючи фасувальними операціями та поставкою готової продукції на реалізацію. Modern pectin centralized production that alienates them from raw sources, affects the quality and cost of production. The process of production of pure pectin, pastes, jams and the like is quite time consuming. It involves many steps, depending on the type, quality and methods of preparation of raw material and its processing, from procuring and finishing and packaging operations and the delivery of finished products to sell.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21331
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf405.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.