Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21765
Title: Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації
Authors: Чернелевський, Леонід Миколайович
Темчишина, Юлія Леонідівна
Ткаченко, Надія Марківна
Колос, Ірина Василівна
Прохорова, Любов Іванівна
Овдій, Олена Василівна
Беренда, Надія Іванівна
Кравченко, Ірина Йосипівна
Духновська, Людмила Миколаївна
Редзюк, Тетяна Юріївна
Щербина, Ольга Сергіївна
Небильцова, Валентина Михайлівна
Осадча, Ганна Григорівна
Лісовий, Андрій Васильович
Момот, Людмила Володимирівна
Кудренко, Наталія Володимирівна
Чернелевська, Олена Леонідівна
Терещенко, Лариса Олександрівна
Михайленко, Геннадій Анатолійович
Скопенко, Наталія Степанівна
Михайленко, Ольга Валеріївна
Скоморохова, Світлана Юріївна
Ніколаєнко, Світлана Миколаївна
Федулова, Ірина Валентинівна
Слободян, Наталія Геннадіївна
Семенишин, Х. М.
Лісова, Т. А.
Keywords: євроінтеграційні процеси
виробничо-господарська діяльність
агропромисловий комплекс
інформатизація
харчова промисловість
food industry
European integration processes
economic activities
agriculture
informatics
кафедра економіки праці та менеджменту
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2015
Citation: Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації : кол. моногр. / за ред. Л. М. Чернелевського. – К. : НУХТ, 2015. – 215 с.
Abstract: В монографії розкриті теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку, аналізу та аудиту різноманітних спрямувань виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу та переробної промисловості в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджені обліково-аналітичне забезпечення та особливості формування облікової політики підприємства з урахуванням МСФЗ. Економічна концентрація як фактор зростання економіки України вивчена за умови її впливу на рівень світового споживання та кон’юнктури на вітчизняний ринок продовольства, стійкого розвитку підприємств на основі реалізації його економічного потенціалу та дослідженні стану продовольчої безпеки країни. The monograph describes theoretical, methodological and applied aspects of accounting, analysis and auditing of different areas of production and economic activity of enterprises of agroindustrial complex and processing industry in the conditions of European integration processes. Studied accounting and analytical support and features of formation of accounting policy taking into account IFRS. Economic concentration as a factor of economic growth of Ukraine is studied, provided its impact on the global consumption and market conditions in the domestic food market, the sustainable development of enterprises on the basis of its economic potential and research status of food security of the country.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21765
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-15.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.