Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21803
Title: Перспективи виробництва твердого палива з відходів цукрового виробництва
Authors: Василенко, Тетяна Петрівна
Шутюк, Віталій Володимирович
Самійленко, Сергій Миколайович
Keywords: жом
цукрова промисловість
спалювання
burning
pulp
sugar industry
кафедра економіки праці та менеджменту
кафедра технології консервування
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2015
Citation: Василенко, Т. П. Перспективи виробництва твердого палива з відходів цукрового виробництва / Т. П. Василенко, В. В. Шутюк, С. М. Самійленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – Ч. 1. - С. 261.
Abstract: В роботі наведено аналіз балансу твердих органічних відходів як джерела альтернативного палива для цукрового заводу показав, що найбільший ресурс як джерела палива має жом. Можливі два напрями його використання – як вторинного палива сушеного жому та безпосереднє спалювання віджатого жому. This paper presents an analysis of the balance of solid organic waste as an alternative fuel source for sugar factory showed that the greatest resource as a source of fuel is bagasse. There are two possible directions of its use - as a secondary fuel dried pulp and direct burning of pressed pulp.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/21803
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15 04 06 Shutyuk 81 MNK NUFT.pdf185.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.