DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22374

Название: Key trends and patterns of international migrant flows to and from Ukraine
Другие названия: Ключові тенденції та особливості участі України в міжнародних міграційних процесах
Авторы: Sydorenko, Pavlo
Сидоренко, Павло Олександрович
Ключевые слова: міжнародна міграція
приватні грошові перекази
міграційний шлях «Південь-Південь»
трудова міграція
кафедра міжнародної економіки
международная миграция
трудовая миграция
international migration
remittances
labour migration
South-South pathway
Issue Date: 2015
Библиографическое описание: Sydorenko P. Key trends and patterns of international migrant flows to and from Ukraine / P. Sydorenko // Інтелект XXI. – К. , 2015. - № 6. - С. 7-16.
Краткий осмотр (реферат): Кількість міжнародних мігрантів у світі вже перевищила чисельність населення США, перетворивши міжнародну міграцію в один з вирішальних викликів ХХІ століття, особливо в контексті міграційної кризи ЄС. Україна посідає 7 та 13 місце у світі за кількістю емігрантів та іммігрантів, відповідно. Також, Україна є однією зі сторін найбільшого коридору міграції у напрямку «Південь-Південь» та другого за чисельністю коридору міграції у світі. Щорічний обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг 5% ВВП та перевищив загальний щорічний притік прямих іноземних інвестицій та офіційної фінансової допомоги (2013). У статті проаналізовано ключові тенденції та особливості участі України у міжнародних міграційних процесах, відповідні чинники та вплив міжнародної міграції на соціальний і економічний розвиток країни. Надходження коштів емігрантів є вагомим джерелом фінансування розвитку країни, тому у статті запропоновано низку заходів задля мінімізації ризиків та ширшого використання можливостей, пов’язаних з участю України у міжнародних міграційних процесах: стимулювання використання офіційних каналів переказу коштів, мобілізація заощаджень представників діаспори, заохочення інвестування або заощадження доходів мігрантів, покращення їх умов праці. Количество международных мигрантов в мире уже превысило численность населения США, превратив международную миграцию в один из ключевых вызовов ХХІ века, особенно в контексте миграционного кризиса ЕС. Украина занимает 7 и 13 место в мире по количеству эмигрантов и иммигрантов, соответственно. Также, Украина является одной из сторон найбольшего корридора миграции на пути «Юг-Юг» и второго по количеству корридора миграции в мире. Ежегодный обьем частных денежных переводов в Украину достиг 5% ВВП и превысил общий обьем ежегодного притока прямых иностранных инвестиций и официальной финансовой помощи в 2013 г. В статье проанализированы ключавые тенденции и особенности участия Украины в международных миграционных процессах, соответствующие факторы и влияние международной миграции на социальное и экономическое развитие страны. Денежные перечисления эмигрантов являются важным источником финансирования развития страны, поэтому в статье предложены мероприятия, касающиеся минимизации рисков и более широкого использования возможностей, связанных с участием Украины в международных миграционных процессах: стимулирование использования официальных каналов перевода средств, мобилизация сбережений представителей диаспоры, стимулирование инвестирования и сбережения доходов эмигрантов, улучшение их условий труда. The number of international migrants worldwide has already surpassed the U.S. population and turned international migration into one of the defining challenges of the 21st century, especially in light of recent ‘migrant crisis’ in the EU. Ukraine ranks 7th and 13th in the world in international emigrant and immigrant stock, respectively. Also, Ukraine contributes to the largest migration corridor in South-South pathway and the second largest migration corridor in the world. One of the distinctive features of Ukraine as an origin (destination) country is its relatively low diversification of flows of emigrants (immigrants) by their destination (origin). Remittance flows to and from Ukraine are also concentrated on a small number of origin and destination countries (regions). Annual inward remittances received by the country reached 5% of GDP and outweighed annual inward FDI and ODA combined (2013). This paper analyses key patterns and trends of international migrant flows to and from Ukraine, its determinants and impact on social and economic development of the country. Inward remittances are a very important source of financing for development. However, country specific as well as general ‘push and pull’ factors may significantly influence the stock of international migrants and remittance flows to and from Ukraine in the nearest future. Therefore, some suggestions for mitigating risks and exploring opportunities, related to international migrant flows to and from Ukraine, are provided, e.g. to promote official remittance channels, mobilize diaspora savings, stimulate saving and investment of remitted income, improve working conditions of labour emigrants.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22374
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sydorenko P.pdf133,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback