Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22523
Title: Отримання очищеної води за умов мембранного розділення біологічних рідин
Other Titles: Getting purified water under conditions of membrane separation of biological fluids
Authors: Змієвський, Юрій Григорович
Киричук, Іванна Ігорівна
Корнієнко, Людмила Вікторівна
Мирончук, Валерій Григорович
Захаров, Володимир Володимирович
Пащенко, Богдан Сергійович
Zmievskiy, Yuriy
Kirichuk, Ivanna
Kornienko, Ludmila
Mironchuk, Valeriy
Zakharov, Vladimir
Pashenko, Bogdan
Keywords: очищення води
біологічні рідини
мембранне розділення
membrane separation
body fluids
water treatment
мембранное разделение
биологические жидкости
очистка воды
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Отримання очищеної води за умов мембранного розділення біологічних рідин / Юрій Змієвський, Іванна Киричук, Людмила Корнієнко та ін. // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 149.
Abstract: Застосування мембранних процесів у технологіях переробки молочної сироватки, післяспиртової барди та змивних вод дозволяє отримати у вигляді очищеної води не менше 65 % від їх початкового об’єму. Вміст розчинених речовин у такій воді не перевищує 0,2 г/дм. Применение мембранных процессов в технологии переработки молочной сыворотки, послеспиртовой барды и смывных вод позволяет получить в очищенной воды не менее 65% от их первоначального объема. Содержание растворенных веществ в такой воде не превышает 0,2 г / дм. The application of membrane processes in whey processing technology, pislyaspyrtovoyi bards and flush water can get in the form of clean water for at least 65% of their original volume. The content of dissolved substances in such water does not exceed 0.2 g / L.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22523
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39.pdf112.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.