Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2300
Title: Визначення оптимального технологічного режиму процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки при переробленні буряків погіршеної якості
Authors: Гусятинська, Наталія Альфредівна
Тетеріна, Світлана Миколаївна
Ліпєц, Антон Адамович
Мірошник, Володимир Олександрович
Keywords: основний сульфат алюмінію
живильна вода
оптимізація
цукроза
екстрагування
бурякова стружка
бурякоцукрове виробництво
basic sulfate of aluminium
feedwater
optimization
saccharose
extracting
sugar-beet shaving
sugar-beet production
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2006
Citation: Гусятинська, Н. А. Визначення оптимального технологічного режиму процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки при переробленні буряків погіршеної якості / Н. А. Гусятинська, С. М. Тетеріна, А. А. Ліпєц, В. О. Мірошник // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія : Технічні науки. – Вінниця, 2006. – С. 41-44.
Abstract: На підставі математичної обробки результатів експериментальних досліджень встановлена емпірична залежність ефекту очищення соку, приросту редукувальних речовин, ефекту видалення високомолекулярних сполук в процесі екстрагування від температури та рН живильної води, що використовується для вилучення сахарози з бурякової стружки. It was show the empiric dependence of effect of cleaning of juice, the increase of invert substances, the effect of moving away of high molecular connections in the process of extracting from a temperature and рН of feed-water is set on the basis of mathematical treatment of results of experimental researches.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/2300
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4643.pdf233.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.