Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23375
Title: Вплив гідроселеніту натрію на процес пророщування зерна
Other Titles: Effect of sodium hidroselenitu the process of germination of grain
Authors: Антонюк, Микола Миколайович
Хіврич, Борис Іванович
Тодосійчук, Сергій Романович
Стабнікова, Олена Вікторівна
Antoniuk, Nikolai
Hivrich, Boris
Todosiychuk, Sergey
Stabnikova, Alyona
Keywords: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
гідроселеніт натрію
пророщування
солод
гидроселенит натрия
проращивания
hidroselenit sodium
germination
malt
Issue Date: 2002
Citation: Вплив гідроселеніту натрію на процес пророщування зерна / М. М. Антонюк, Б. І. Хіврич, C. P. Тодосійчук, О. В. Стабнікова / Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 23 – 25 квітня 2002 р. – Київ : НУХТ, 2002. – Ч. 2. – С. 22.
Abstract: Вміст селену в організмі людини залежить від рівня його споживання. Содержание селена в организме человека зависит от уровня его потребления. The content of selenium in the body depends on the level of consumption.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23375
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.PDF767.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.