Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24188
Title: Дослідження функціональних властивостей гідроколоїдів з метою застосування у виробництві цукеркових мас
Other Titles: Researching functional properties by hydrocolloids for production of candy mass
Authors: Каліновська, Тетяна Віталіївна
Вайсера, Ольга Олександрівна
Кохан (Гавва), Олена Олександрівна
Оболкіна, Віра Іллівна
Kalinovska, Tatyana
Vaysero, Olga
Kokhan (Gavva), Elena
Obolkina, Vera
Keywords: кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
цукеркові маси
в’язкість
гідроколоїд
синергізм
розчин
раствор
конфетные массы
вязкость
гидроколлоид
синергизм
viscosity
hydrocolloid
synergism
solution
candy mass
Issue Date: 2014
Citation: Дослідження функціональних властивостей гідроколоїдів з метою застосування у виробництві цукеркових мас / Т. В. Каліновська, О. О. Вайсеро, О. О. Кохан, В. І. Оболкіна // Харчова промисловість : науковий журнал. - К. : НУХТ, 2014. - № 15. - С. 42-48.
Abstract: Наведено результати досліджень динамічної в’язкості розчинів гуміарабіку, пектинів, желатинів, геланової камеді та їх синергітичних комбінацій в залежності від технологічних факторів (тривалості гідратації, температури, активної кислотності, додавання сиропів). Результати даних досліджень можуть бути застосовані у кондитерській промисловості при розробленні нового асортименту цукеркових мас. Приведены результаты исследований динамической вязкости растворов гуммиарабика, пектинов, желатина, гелановой камеди и их синергических комбинаций в зависимости от технологических факторов (длительности гидратации, температуры, активной кислотности, добавления сиропов). Результаты данных исследований могут быть применены в кондитерской промышленности при разработке нового ассортимента конфетных масс. Aim is to studying by the viscosity of model solutions of hydrocolloids and their complex mixtures for forecasting the impact of functional properties, depending on the production technology of candy mass.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24188
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.