DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Тези доповідей >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24240

Название: From experience of using mechatronics subsystems in rectification technology
Другие названия: Із досвіду використання механотрон них підсистем в технології ректифікації
Авторы: Buliy, Yuri
Булій, Юрій Володимирович
Shiyan, Peter
Шиян, Петро Леонідович
Kuts, Anatoly
Куц, Анатолій Михайлович
Ключевые слова: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
фазова рівновага
масообмін
контрольовані цикли
рідинна затримка
массообмен
фазовое равновесие
контролируемые циклы
жидкостная задержка
mass transfer
phase equilibria
distillation column
controlled cycles
liquid delay
Issue Date: 2016
Библиографическое описание: Buliy, Y. From experience of using mechatronics subsystems in rectification technology / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts // 8th Central European Congress on food 2016 – Food Science for Well-deing (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. - K. : NUFT, 2016. - P. 237.
Краткий осмотр (реферат): Авторами запропонована енергозберігаюча технологія ректифікації з контрольованими циклами затримки та переливу рідини без переривання подачі в колону парового і рідинного потоків за рахунок додатково встановлених клапанів на рухомих тягах по всій висоті колони, з’єднаних з приводними механізмами, дія яких виконується згідно заданого алгоритму. Використання механотронних підсистем дозволяє здійснювати повний (одноразовий) або роздільний (дробовий) перелив рідини по тарілках ректифікаційної колони в умовах циклічного режиму її роботи. Технічне рішення дозволяє подовжити інтервал контакту рідини та пари. Досліджена ефективність інноваційної технології в процесі розгонки головної фракції етилового спирту у виробничих умовах. Для порівняльної характеристики проводився хроматографічний аналіз дослідних проб кубової рідини і концентрату головної фракції. Встановлено, що використання інноваційної технології дозволяє підвищити ступінь вилучення альдегідів і вищих спиртів сивушного масла на 33 %, метилового спирту на 30 %, кратність концентрування головних домішок на 32 %, метилового спирту на 37 %, проміжних домішок на 30 %. Затримка рідини на тарілках колони дозволяє у повному об’ємі видаляти естери і важколеткі домішки (кротоновий альдегід, акролеїн, ізопропанол та ін.). Експериментально доведено, що використання механотронних підсистем для роздільного руху фаз дає можливість сукоротити питому витрату гріючої пари на 40 % у порівнянні з типовими ректифікаційними установками, що працюють у стаціонарному режимі, за рахунок зменшення живого перерізу тарілок на 45…50 % і збільшення тривалості затримки рідини на тарілках колон для досягнення рівноважного стану фаз. Для досягнення отриманих результатів визначальним фактором є розробка програмного забезпечення механотронної підсистеми управління процесами масообміну в ректифікаційних колонах на основі пневмоелектроавтоматики. Authors suggest the energy saving technology of the rectification with controllable cycles of delay and overflowing of liquid without interrupting of steam and liquid flows supply in the column due to additionally installed valves on the moving rods along the entire height of the column connected with the driving mechanisms, the action of which is carried out according to the predetermined algorithm. Using of mechatronics subsystems allows to implement full (single) or separated (fractional) liquid overflowing on the plates of the distillation column under conditions of cyclic mode. Technical solution allows to extend the interval of liquid and steam contact.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24240
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.pdf81,85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback