Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24453
Title: Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини (Патент на винахід №45123)
Authors: Даценко, Николай Мефодиевич
Пономаренко, Віталій Васильович
Keywords: вал
приймач
корпус
витки
барабан
shaft
receiver
housing
coils
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2009
Citation: Патент 45123 UA, МПК (2009) A23N 12/00 B03B 5/26 (2006.01) Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини / Даценко М. М., Пономаренко В. В.; заявник Національний університет харчових технологій . — а 2009054407; заявл. 29.05.2009; опубл. 26.10.2009, Бюл. №20, 2009 р.
Abstract: Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини складається з перфорованого барабана, укріпленого на валу за допомогою спиць з приводом для обертання і встановленого в півциліндричний корпус, причому на зовнішній і внутрішній поверхні барабана закріплені стрічкові витки шнека, а з боку руху потоку рідини і корене-, бульбоплодів до барабана співвісно прикріплене колесо для приймання і вивантаження домішок, яке має кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і внутрішньою порожниною барабана, причому кільцевий приймач з карманами одночасно є і вивантажувачем домішок у лоток. Співвісно до колеса для приймання і вивантаження домішок з боку руху суміші додатково встановлений барабан з внутрішніми витками шнека, причому витки мають напрямок, який співпадає з напрямком руху потоку суміші. A device of continuous operation for separating heavy admixtures from tuberous roots in a liquid flow consists of a perforated drum fixed on a shaft by means of spokes with a rotating drive and arranged into a semicylindrical body. On the external and internal surface of the drum band coils of a screw are fixed, and on the side of moving the liquid flow and tuberous roots a wheel for receiving and unloading the admixtures is coaxially fixed to the drum. It has pockets connected to the external and internal hollow of the drum by openings. The circular receiver with pockets is simultaneously an unloader of the admixtures into a tray. A drum with internal coils of the screw is additionally mounted coaxially to the wheel for receiving and unloading the admixtures on the side of moving of the mixture. The coils have the direction which coincides with the direction of moving of the flow of the mixture.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24453
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A device of continuous operation for separating heavy admixtures from.php141.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.