Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24541
Title: Спосіб отримання дифузійного соку (Патент на винахід №66639)
Authors: Пономаренко, Віталій Васильович
Люлька, Дмитро Миколайович
Олійник, Віктор Вікторович
Keywords: апарат
machine
суміш
mix
ошпарювач
oshparyuvach
сито
sieve
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2012
Citation: Патент 66639 UA, МПК (2012.01) С13В 10/00 Спосіб отримання дифузійного соку / Пономаренко В. В. Люлька Д. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201107861 ; заявл. 22.06.2011 ; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1, 2012 р.
Abstract: Спосіб отримання дифузійного соку включає подачу та ошпарювання бурякової стружки в ошпарювачі, наступну її екстракцію в колонному дифузійному апараті. Сокостружкова суміш, що відводиться з ошпарювача, розділяється на сік та стружку, яка подається в колонний дифузійний апарат знизу через розподілювач. Сік через підігрівник вертається назад в ошпарювач. A process for the preparation of diffusion juice comprises supply and scalding beet chips in a scalder, its subsequent extraction in a column diffusion apparatus. The juice and chips mixture, removed from the scalder, is separated into juice and chipss supplied into the column diffusion apparatus from below through a distributing canal. Juice through a heater is turning back into the scalder.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24541
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
process for the preparation of diffusion juice.php161.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.