Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24637
Title: Мінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеності
Authors: Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Савіцька, Наталія Митрофанівна
Іващук, Вячеслав Віталійович
Віхрова, Лариса Григорівна
Keywords: мінімаксне керування
точкові граничні регулятори
теорія збурень
нерівність Релея
білінійна форма
невизначеність
minimax control
point boundary regulators
perturbation theory
inequality Rayleigh
bilinear form
uncertainty
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2016
Citation: Мінімаксне керування в лінійних розподілених системах в умовах невизначеності / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савіцька та ін. // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 23 листопада 2016 р. – К : НУХТ, 2016. – С. 57-58.
Abstract: Задачі мінімаксного керування для систем з зосередженими параметрами, що функціонують в умовах невизначеності, розглянуті в літературі. Використовуючи методи теорії збурень, одержано розв'язок цих задач для систем із розподіленими параметрами з більш загальними функціоналами вартості. Проведено подальший розвиток теорії мінімаксного керування стосовно систем з розподіленими параметрами, які описуються узагальненими рівняннями параболічного виду. Метою досліджень в доповіді є синтез мінімаксних граничних розподілених і точкових регуляторів від спостережуваних величин, визначення кількості та оптимального розташування точкових регуляторів. Tasks minimax control for systems with lumped parameters, which operate under uncertainties discussed in the literature. Using the methods of perturbation theory, obtained the solution of these problems for systems with distributed parameters with more general functionals value. A further development of the theory of minimax control regarding systems with distributed parameters described by generalized equations of parabolic type. The purpose of research in the aforementioned synthesis report is distributed and boundary controls point of the observed variables determining optimal number and location of point regulators.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24637
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Goncharenko_32.pdf181.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.