Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24702
Title: Стратегія управління інвестиціями
Authors: Гуткевич, Світлана Олександрівна
Keywords: стратегія
інвестиції
розвиток
управління
агарний сектор
інвестиційна привабливість
strategy
development
management
investments
agrarian sector
investment attractiveness
кафедра міжнародної економіки
Issue Date: 2016
Citation: Гуткевич, С. О. Стратегія управління інвестиціями / С. О. Гуткевич // Стратегії розвитку: інвестиційний вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 листопада 2016 р. – Київ : Національний університет харчових технологій, 2016. - С. 74-77.
Abstract: Стратегія управління інвестиціями пов’язана з реалізацією концепції інвестиційної політики, реалізація якої обумовлена перш за все системою радикалізації господарських рішень у соціальній сфері. Аналіз інвестування в агарній сфері свідчить про її залежність від багатьох факторів, таких як скорочення державного фінансування і об’єктів іноземних інвестицій, ризик галузі, рівень інфляції, розлад матеріально-технічного забезпечення. Investment management strategy related to the implementation of the concept of investment policy, the implementation of which is primarily due to the radicalization of the system of economic decisions in the social sphere. Analysis of investments in agrarian sphere indicates its dependence on many factors such as the reduction of state funding and facilities of foreign investment, risk industries, inflation, upset logistics.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24702
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gutkevych4.pdf711.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.