Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24872
Title: Самостійна робота студентів як важлива складова у підготовці висококваліфікованих фахівців
Other Titles: Independent work of students as an important component in preparing highly qualified specialists
Authors: Майборода, Олена Іванівна
Сімурова, Наталія Вячеславівна
Зінченко, Наталія Юріївна
Zinchenko, Natalia
Mayboroda, Elena
Simurova, Natalia
Keywords: самостійна робота студентів
освіта
органічна хімія
дистанційна освіта
самостоятельная работа студентов
образование
органическая химия
дистанционное образование
independent work of students
education
organic chemistry
distance education
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2016
Citation: Майборода, О. І. Cамостійна робота студентів як важлива складова у підготовці висококваліфікованих фахівців / О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19-20 травня 2016 р. - С. 265-267.
Abstract: Проаналізовані завдання самостійної роботи студентів, причини неготовності студентів до неї, форми та шляхи підвищення рівня фундаментальної хімічної підготовки в умовах обмеженості аудиторних годин на вивчення дисципліни «Органічна хімія» в процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для харчової промисловості. Проанализированы задачи самостоятельной работы студентов, причины неготовности студентов к ней, формы и пути повышения уровня фундаментальной химической подготовки в условиях ограниченности аудиторных часов на изучение дисциплины «Органическая химия» в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов для пищевой промышленности. Analyzed tasks of independent work of students, causes unwillingness of students to it, forms and ways of increasing the level of basic chemical training with limited hours of classroom study courses "Organic Chemistry" in the preparation of highly qualified specialists for the food industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24872
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мayboroda 30.pdf73.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.