Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25045
Title: Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмістом крохмалю (Патент на корисну модель № 112221)
Authors: Бандуренко, Галина Михайлівна
Бессараб, Олександр Семенович
Олійник, Тетяна Миколаївна
Купріянова, Тетяна Миколаївна
Писарєв, Максим Григорович
Keywords: картопля рання
сушіння
вимивання
фермент
лимона кислота
аскорбінова кислота
early potatoes
drying
wash
enzyme
lemon acid
ascorbic acid
кафедра технології консервування
Issue Date: 2016
Citation: Патент на корисну модель 112221 UA, А23L 19/12. Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмістом крохмалю / Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, Т. М. Олійник, Т. М. Купріянова, М. Г. Писарєв. – № u 2016 05474 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
Abstract: Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмістом крохмалю, який передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію картоплі, очищення та доочищення, різання, бланшування та охолодження, сульфітацію, сушіння до вмісту вологи 6-8 %, інспекцію, дозування, упакування, зберігання, який відрізняється тим, що як сировину використовують сорти картоплі з вмістом крохмалю 11-15 %, різання підготовленої сировини проводять на пластинки товщиною 1-1,5 мм та направляють на двократне вимочування у воді при температурі 50-70 °C протягом 10-30 хвилин кожне, при співвідношенні картоплі й води 1:3 - 1:5, потім картоплю заливають водою у співвідношенні 1:3 - 1:5 та знижують рН середовища до 4,5-6,0 за допомогою органічних кислот і проводять гідроферментативну обробку амілолітичнимиферментними препаратами протягом 1-4 годин, після чого проводять бланшування 1-2 хвилини у розчині ізоаскорбінату натрію концентрацією 0,01-0,1 % при температурі 95-98 °C та охолодження з витримуванням у розчині аскорбінової кислоти концентрацією 1,0-10,0 % протягом 1-30 хвилин при температурі 4-24 °C і сушать, підтримуючи температуру картоплі у межах 30-60 °C. Method of semi dried potatoes with a low starch content, which includes sorting, sizing, cleaning, inspection potatoes, cleaning and refining, cutting, blanching and cooling sulfitization drying to a moisture content of 6-8%, inspection, dispensing, packaging and storage wherein that is used as raw potato varieties with starch content of 11-15%, cutting materials prepared spend at 1-1.5 mm thick plate and sent to the double soaking in water at a temperature of 50-70 ° C for 10-30 minutes each, with a ratio of potatoes and water 1: 3 - 1: 5, then pour the potatoes with water in a ratio of 1: 3 - 1: 5 and lower the pH to 4,5-6,0 using organic acids and spend hidrofermentatyvnu processing amylase enzyme preparations for 1-4 hours, then spend 1-2 minutes of blanching solution izoaskorbinatu sodium concentration of 0.01-0.1% at a temperature of 95-98 ° C and cooling of aging in a solution of ascorbic acid concentration 1,0-10 0% for 1-30 minutes at 4-24 ° C and dried potatoes maintaining the temperature within 30-60 ° C.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25045
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112221.pdf177.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.