Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25160
Title: Екстрактор безперервної дії для рослинної сировини (Патент на корисну модель № 94942)
Authors: Зав'ялов, Володимир Леонідович
Костюк, Володимир Степанович
Мисюра, Тарас Григорович
Бодров, Віктор Семенович
Попова, Наталія Вікторівна
Запорожець, Юлія Владиславівна
Деканський, Вадим Євгенійович
Keywords: віброекстрактор
корпус
інтенсифікація
виброэкстрактор
корпус
интенсификация
vіbro extractor
housing
intensification
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Патент на корисну модель № 94942 UA, МПК В01D 11/00 (2014.01) Екстрактор безперервної дії для рослинної сировини / Зав'ялов В. Л., Деканський В. Є., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Запорожець Ю. В., Костюк В. С. : заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201405681 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014 р.
Abstract: Винахід стосується екстрактора безперервної дії для рослинної сировини, який складається з приймального бункера, корпусу з приводом і патрубків підведення екстрагента і відведення відповідно, екстракту та шроту. Корпус для переміщення сировини виконаний у формі жолоба, розміщеного під кутом нахилу , що становить 1/5-1/3 кута тертя між сировиною та поверхнею жолоба, з можливістю виконувати зворотно-поступальні рухи з регульованими частотою та амплітудою коливань і переміщувати матеріал по жолобу знизу-вверх протиспрямовано напрямку переміщення екстрагента, в верхній частині має додаткову розвантажувальну ділянку, розміщену під кутом , що становить 1/3-2/3 кута тертя між сировиною та поверхнею жолоба, з можливістю регулювання її кута нахилу та довжини залежно від виду сировини, а душові розподільники підведення екстрагента встановлені по ширині жолоба перпендикулярно до напрямку переміщення сировини на регульованій відстані l від місця розвантаження шроту, причому, в нижній частині корпус має горизонтально розміщену розділювальну сітку з опуклою перфорованою поверхнею із змонтованим під нею збірником відведення екстракту.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25160
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94942.pdf2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.