DSpace О системе DSpace
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25308

Название: Спосіб виробництва горілки (Деклараційний патент на корисну модель № 103989)
Другие названия: Method of production of vodka (Patent for utility model № 103989)
Авторы: Кузьмін, Олег Володимирович
Тамаркіна, Юлія Володимирівна
Шендрік, Тетяна Георгіївна
Мирончук, Валерій Григорович
Топольник, Віра Григорівна
Topol’nik, Vera
Mironchuk, Valeriy
Shendrik, Tatiana
Kuzmin, Oleg
Tamarkina, Julia
Ключевые слова: активне вугілля
активный уголь
active coal
деревні відходи
древесные отходы
wood wastes
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Патент на корисну модель № 103989, МПК (2016.01) C12Н 1/12, C12Н 1/04. Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201506044 ; заяв. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1.
Краткий осмотр (реферат): Спосіб виробництва горілки передбачає приготування сортівки шляхом змішування спирту- ректифікату з підготовленою водою, обробку холодом, очищення шляхом пропускання самопливом через кварцовий пісок та комбінований склад активованого березового та кокосового вугілля при співвідношенні березового 85 % і кокосового 15 % від загального об'єму вугільної колонки, внесення згідно з рецептурою інгредієнтів, остаточне фільтрування і розлив. Замість кокосового активного вугілля використовують активне вугілля із карбонізованих деревних відходів з вологістю 35-65 % та коефіцієнтом виходу 30-40 %, які утворюються в процесі копчення харчових продуктів при піролізі деревної тріски листяних порід розміром 6123 мм з початковою вологістю 8-12 % та температурою піролізу 300-500 °С, отриманий карбонізат попередньо висушують до постійної маси, насичують та витримують у водному розчині гідроксиду калію у масовому співвідношенні 1:0,5-1:1, повторно висушують, після чого проводять карбонізацію та активацію при неізотермічному нагріванні до температури активації 600-800 °С при ізотермічній витримці з подальшим відмиванням водою та сушінням, отримане активне вугілля з коефіцієнтом виходу 70-80 % фракціонують на ситах з отворами діаметром 3,6 мм, 1,0 мм та піддоні з відбором робочої фракції 1,0-3,6 мм. Способ производства водки предусматривает приготовление сортівки путем смешивания спирта- ректификата с подготовленной водой, обработку холодом, очистки путем пропускания самотеком через кварцевый песок и комбинированный состав активированного березового и кокосового угля при соотношении березового 85 % и кокосового 15 % от общего объема угольной колонки, внесение согласно рецептуре ингредиентов, окончательное фильтрование и разлив. Вместо кокосового активного угля используют активный уголь с карбонизованых древесных отходов с влажностью 35-65 % и коэффициентом выхода 30-40 %, которые образуются в процессе копчения пищевых продуктов при пиролизе древесной щепы лиственных пород размером 6123 мм с начальной влажностью 8-12 % и температурой пиролиза 300-500 °С, полученный карбонізат предварительно высушивают до постоянной массы, насыщают и выдерживают в водном растворе гидроксида калия в массовом соотношении 1:0,5-1:1, повторно высушивают, после чего проводят карбонизацию и активацию при неізотермічному нагревании до температуры активации 600-800 °С при изотермической выдержке с последующим отмыванием водой и сушкой, полученное активный уголь с коэффициентом выхода 70-80 % фракціонують на ситах с отверстиями диаметром 3,6 мм, 1,0 мм и поддоне с отбором рабочей фракции 1,0-3,6 мм. Method of production of vodka involves the preparation sorti by mixing alcohol rectified with prepared water, a cold treatment, purification by passing by gravity through quartz sand and a combined structure of activated birch and coconut charcoal birch at a ratio of 85% and coconut 15 % of the total coal column, make according to the recipe ingredients, final filtration and bottling. Instead of coconut activated carbon used activated carbon with carbonsound wood waste with a moisture content of 35-65 % and a yield ratio of 30-40 %, which are formed in the Smoking process food by pyrolysis of wood chips hardwood size 6123 mm from the initial moisture content of 8-12 % and a pyrolysis temperature of 300-500 °C, obtained carbonthat previously dried to constant weight and kept in a saturated water solution of potassium hydroxide in mass ratio of 1:0.5 to 1:1, re-dried, after which conduct carbonization and activation when nettermalm heated to a temperature of activation 600-800 °C under isothermal aging with subsequent washing with water and drying, obtained active coal with a ratio of 70-80 % front on sieves with holes with a diameter of 3.6 mm, 1.0 mm, and the pallet with the selection of the working fraction of 1.0-3.6 mm.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25308
Располагается в коллекциях:Патенти

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
64.pdf196,2 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь