Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25638
Title: Бозон Хіггса: що являє собою нова частинка?
Authors: Івасенко, Максим
Гриненко, Віталій
Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
Баглюк, Сергій Володимирович
Keywords: субатомні частинки
бозон Хіггса
Subatomic particles
Higgs boson
кафедра фізики
Issue Date: 2016
Citation: Бозон Хіггса: що являє собою нова частинка? / М. Івасенко, В. Гриненко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 383.
Abstract: Серед усіх елементарних частинок бозон Хіггса посідає унікальне місце: лише він має квантові числа, які збігаються з квантовими числами вакууму, і є єдиною елементарною скалярною частинкою в СМ. Нова частинка досить важка за мірками фізики мікросвіту. Вона не має електричного заряду, нестабільна і може розпадатися по-різному. Among all the elementary particles, the Higgs boson occupies a unique place: it only has quantum numbers that reduce to quantum numbers Vacuum, and is the only elementary scalar particle in the SM. The new particle is sufficiently heavy by the standards of physics of the microworld. It has no electric charge, it is unstable and can disintegrate in different ways.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25638
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P383.pdf281.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.