Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26070
Title: Врахування не вимірювальних параметрів у автоматизованих системах підприємств харчової промисловості
Authors: Сідлецький, Віктор Михайлович
Ельперін, Ігор Володимирович
Keywords: система керування
АСУТП
control system
SCADA
DCS
APC
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2016
Citation: Сідлецький, В. М. Врахування не вимірювальних параметрів у автоматизованих системах підприємств харчової промисловості / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін // Автоматика-2016 : Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції з автоматичного управління, 22–23 вересня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 54-55.
Abstract: В даній роботі наводяться деякі підходи, що реалізуються, для розподіленого рівня керування технологічними процесами. Висвітлення цих підходів необхідне для кращого розуміння процесів, які відбуваються при формуванні управляючого діяння, особливо для випадків коли розробники програмного забезпечення промислових АСУ подають для налаштування системи набору параметрів іноді надзвичайно великої кількості, що виправдано при роботі кваліфікованих вузькоспеціалізованих спеціалістів із значним стажем роботи, але й для них знання внутрішніх процесів дозволить структурувати дані для більш гнучкої роботи. In this paper, we present some approaches that are implemented for the distributed level of management of technological processes. Lighting of these approaches is necessary for a better understanding of the processes that take place in the formation of the control action, especially when the software developers of industrial control systems supply a set of parameters for sometimes a very large number of settings, which is justified by the work of qualified highly specialized specialists with considerable work experience, but also for them the knowledge of internal processes will allow to structure the data for more flexible work.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26070
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теза2_2016.pdf143.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.