Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26124
Title: Комплексна переробка відходів цукрового виробництва з використанням потенціалу обротної води для обігріву реактора
Authors: Серьогін, Олександр Олександрович
Василенко, Олександр Володимирович
Keywords: кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій
переробка відходів
цукрове виробництво
обігрів реактора
оборотна вода
waste processing
sugar production
reactor heating
reversible water
Issue Date: 2016
Citation: Серьогін, О. О. Комплексна переробка відходів цукрового виробництва з використанням потенціалу обротної води для обігріву реактора / О. О. Серьогін, О. В. Василенко // Удосконалення процесів і обладнання- запорука інноваційного розвитку харчової промисловості: програма і матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада. - К. : НУХТ, 2016. - С. 37-38.
Abstract: Метанування жому є одним з найбільш ефективних шляхів використання його енергетичного потенціалу. Отримання біогазу з органічних відходів дає можливість вирішувати одразу декілька проблем, що стоять перед АПК країни: енергетичну, агрохімічну, екологічну, фінансову. Pulp thinning is one of the most effective ways to use its energy potential. Getting biogas from organic waste gives you the opportunity to solve several problems at the same time facing the agroindustrial complex: energy, agrochemical, ecological, financial.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26124
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.