Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26281
Title: Пристрій для укладання штучних виробів в тару (Авторське свідоцтво №75014)
Authors: Костюк, Володимир Степанович
Шапран, Валентин Захарович
Адаменко, Віктор Євгенович
Смирнов, Вадим Семенович
Keywords: транспортер
рама
штовхач
штоком
conveyor
frame
pusher
stem
coupling
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2006
Citation: Патент 75014 UA А1, МПК(2006) В65В 35/30, В65В 5/10, Пристрій для укладання штучних виробів в тару / Костюк В. С., Шапран В. З., Адаменко В. Є., Смирнов В. С., заявник Національний університет харчових технологій. – № 4163610; заявл. 22.012.1986; опубл. 15.02.2006, Бюл. №2, 2006.
Abstract: Пристрій для укладання штучних виробів в тару, що містить подаючий транспортер, раму, механізм формування шару виробів, що включає штовхач, встановлений в напрямних, привід зі штоком і горизонтальний накопичувальний стіл, що відрізняється тим, що, з метою підвищення надійності і зниження металоємності, направляючі виконані прямолінійними , а штовхач складається з корпусу, встановленого в цих напрямних, і подпружиненної пластини, встановленої в корпусі з можливістю вертикальних переміщень і постачання пружними фіксаторами, причому на рамі в кінці направляючої змонтовані кулачки для взаємодії з фіксаторами, а на початку направляючої - двоплечний важіль, одне плече якого розташоване з можливістю контактування з пластиною в початковому положенні, а на штоку приводу змонтований упор для взаємодії з іншим плечем двоплечного важеля. A device for laying piece goods in a container containing a feeding conveyor, a frame, a mechanism for forming a layer of articles, including a pusher installed in the guides, a drive with a rod and a horizontal accumulation table, characterized in that, in order to increase reliability and reduce metal consumption, the guides are straight , and the pusher consists of a housing installed in these guides, and a spring-loaded plate mounted in the housing with the possibility of vertical displacements and is provided with spring-loaded fasteners, and cams are mounted on the frame at the end of the guide for interacting with the locks, and at the beginning of the guide there is a two-arm lever, one arm of which is arranged to contact the plate in the initial position, and a stop for interacting with the other arm of the two-arm lever.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26281
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75014.pdf259.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.