DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26291

Название: Пристрій для завантаження пляшок в тару (Авторське свідоцтво №113900)
Другие названия: A device for loading bottles into a container (Certificate of authorship №113900)
Авторы: Валіулін, Геннадій Раіфович
Valiulin, Gennadiy
Костюк, Володимир Степанович
Kostyuk, Vladimir
Кривопляс-Володіна, Людмила Олександрівна
Kryvoplyas-Volodina, Lyudmila
Костюк, Євген Володимирович
Kostyuk, Eugene
Ключевые слова: тара
каретка
багатострічковий стіл
накопичувач
многоленточной стол накопитель
container
carriage
multi-table storage
device
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2017
Библиографическое описание: Патент 113900 UA С2, МПК В65В 21/14 (2006.01) Пристрій для завантаження пляшок в тару / Валіулін Г. Р., Костюк В.С., Кривопляс-Володіна Л. О.,Костюк Є. В., заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201505449; заявл. 03.06.2015; опубл. 27.03.2017, Бюл. №6, 2017.
Краткий осмотр (реферат): Пристрій для завантаження пляшок в тару, що складається із багатострічкового стола-накопичувача з напрямними, механізму підйому і фіксації транспортної тари, механізму подачі пляшок в тару, каретки, а також вертикальних нерухомих стояків, який відрізняється тим, що механізм подачі пляшок в транспортну тару виконаний у вигляді змонтованої на каретці з можливістю переміщення відкритої прямокутної рамки П-подібної форми, привід якої здійснюється замкнутими ланцюговими контурами прямокутної трикутної форми, довжина горизонтальної ділянки яких дорівнює ширині транспортної тари, вертикальної - висоті пляшки і розміщеної зі сторони протилежної напрямку переміщення пляшок із стола накопичувача у транспортну тару, а похила ділянка ланцюгового контура розміщена знизу, крім того, пристрій оснащений підпружиненою бічною направляючою багатострічкового стола накопичувача, довжина якої дорівнює довжині транспортної тари, змонтованою з можливістю переміщення у вертикальній площині від електромагніта, а внутрішня сторона рамки П-подібної форми оснащена роликом з можливістю вільного обертання відносно нерухомої горизонтальної осі. Устройство для загрузки бутылок в тару, состоящую из многоленточной стола-накопителя с направляющими, механизма подъема и фиксации транспортной тары, механизма подачи бутылок в тару, каретки, а также вертикальных неподвижных стоек, который отличается тем, что механизм подачи бутылок в транспортную тару выполнен в виде смонтированной на каретке с возможностью перемещения открытой прямоугольной рамки П-образной формы, привод которого осуществляется замкнутыми цепными контурами прямоугольной треугольной формы, длина горизонтального участка и которых равна ширине транспортной тары, вертикальной - высоте бутылки и размещенной со стороны противоположной направлению перемещения бутылок со стола накопителя в транспортную тару, а наклонный участок цепного контура размещена снизу, кроме того, устройство оснащено подпружиненной боковой направляющей многоленточной стола накопителя, длина которой равна длине транспортной тары, смонтированной с возможностью перемещения в вертикальной плоскости от электромагнита, а внутренняя сторона рамки П-образной формы оснащена роликом с возможностью ви ьного вращения относительно неподвижной горизонтальной оси. A device for loading bottles into a container consisting of a multi-table tape drive with guides, a mechanism for lifting and fixing a transport container, a mechanism for feeding bottles into a container, carriages, and also vertical stationary risers, characterized in that the mechanism of supplying the bottles to the transport container is executed in the form of a mounted on a carriage with the possibility of moving an open rectangular frame of the P-shaped shape, driven by closed circular contours of rectangular triangular shape, the length of the horizontal section and which is equal to the width of the transport container, the vertical - the height of the bottle and placed from the opposite direction of movement of bottles from the table of the storage device to the transport container, and the slope section of the chain circuit is placed below, in addition, the device is equipped with a spring-loaded side guiding multi-table storage device, the length of which is equal to the length transport container mounted with the possibility of moving in a vertical plane from an electromagnet, and the inside of the frame of the P-shaped form is equipped with a roller with the possibility of noho rotation relative to the fixed horizontal axis.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26291
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
113900.pdf237,23 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback